ZJEDNOCZENIE

Zjednoczenie każdego z Boskimi Przykazaniami i Prawami.
Zjednoczenie każdego ze swoją Wyższą Boską Częścią.
Zjednoczenie wszystkich Żywych istot na tej planecie miedzy sobą i z Matką Ziemią.
Zjednoczenie każdej Żywej ludzkiej istoty z Wzniesionymi Istotami Światła i z każdą cząstką Żywego Życia w tym Wszechświecie.
Zjednoczenie tej planety i Żywego Życia na niej z innymi ewoluującymi w Moim Prawie cywilizacjami oraz wasze dołączenie do Wszechświatowej Jedności.
Taki jest Mój Nakaz wam na przyszłe czasy.
JAM JEST Obecność Jedynego
23 września 2010 r.
 

 
      Ogłoszenia:      
1 luty 2017 r.

Nowości:

Przesłanie-Obraz 305 „Pomoc z Wyższych oktaw Światła”

Spotkanie w Polsce 23 i 24 stycznia 2016 r., Część 40

Kiedy Wybaczenie zostało wykonane jakościowo
Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego z dnia 7 marca 2017 r.


Pozostawianie na krótko bliskiego chorego samego w domu
Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 9 kwietnia 2017 r.


Wezwanie przed odbyciem aktu seksualnego małżonków
Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 13 września 2017 r.


 

 

Wsparcie

Български

Русский

English

Français

Español

Polski