Въпрос и отговор 88

Със или без венчавка

Въпроси, дошли на сайт ЕДИНЕНИЕ на 8 януари 2018 г. и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 12 февруари 2018 г.

 

Въпрос 1: Как се случва да се раждат деца от едната или другата мрежа (от Светлинната мрежа или от мрежата на тъмнината) при родители, които са се венчали или не са се венчали в църква?

Отговор: При венчавката, в която и да е религия, се създава нова, обща аура – защитна енергийна обвивка около съпрузите, която допълнително ги свързва дори и когато са на разстояние един от друг, без значение какво е това разстояние, и им дава допълнителна защита – на тях и на техните деца, внуци, правнуци…

Такава семейна аура е възможно да бъде съградена и да бъде поставена на младоженците и без извършване на обряда за създаване на ново семейство от ръкоположено свещенодействащо лице, в която и да е религия:

Първо – като изключение – виж в отговора на въпрос 2;

Второ – когато двамата младоженци – мъж и жена:
1) са с Живи Светли Души;
2) са с Любов Божествена помежду си;
3) желаят да се съединят в Бога и пред Господа в свещен съюз и да станат семейство – едно единно цяло, докато са в това си въплъщение на тази Земя;
4) изрекат гласно това свое желание, намирайки се на чисто място – извън куполите на човешките поселища и на пътищата – сред природата, под слънцето или звездите, и се врекат един на друг да са заедно във всичко, което им се случва, да се грижат нежно един за друг и за техните деца, да си помагат и да се подкрепят по общия им вече път. И за всичко да Ми Благодарят!
5) горещо и от все сърце и Душа Ми възблагодарят на Мен – Присъствие на Единния, на своите Висши АЗ СЪМ Присъствия, т.е. на Господа и на Бога да благодарят, а също и на всички Възнесени Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, които участват и присъстват в този свещен момент и са техните свидетели на Небесата.

Когато се зачеват деца без да има такава допълнителна защита при родителите, е много по-лесно да дойде във въплъщение или Душа, която е много силно кармично обременена и поради това се намира в мрежата на тъмнината или същност, която е представител на някоя от мрежите на илюзията и точно това се случва. Дори и двамата родители да са със Светли Души, ако са без тази допълнителна защита, която дава общата семейна аура, Светлата Душа, която е било решено Свише да дойде във въплъщение чрез тях, бива грубо изместена и заменена с представител на някоя от мрежите на илюзията и се връща обратно във Висшите октави, без да може да се въплъти.

 

Въпрос 2: Лично се съмнявам моите родители да са се венчали в църква, а ми казвате, че съм светло същество?

Отговор: Светло същество сте, тъй като:
1) и двамата родители са Същества на Светлината,
2) живота им е нравствен, т.е. в Моя Закон и
3) по времето, когато станаха семейство, имаше проблеми да се ходи в църква и да се правят венчавки – социалистическият режим го порицаваше и санкционираше индиректно. А когато закона човешки, бил той писан или неписан, го има, е нужно да бъде спазван. Понеже, за да може човек да спазва Моя Закон – Господния Закон, трябва първо да живее в спазване на човешките закони, бидейки въплътен в човешко материално тяло. И ако би произтекло зло, когато закона човешки бъде погазен, тогава АЗ СЪМ Присъствие на Единния Отец се намесвам и като изключение в този случай приемам, че все едно е имало венчавка и когато двамата млади:
1) са Същества на Светлината;
2) са с Божествена Любов помежду си и
3) са в Моя Закон – спазват го в живота си,
тогава:
те Свише биват венчани – на фин план,
и им се дава обща семейна аура,
след като станат семейство пред човешкия закон!

Така бе в случая с тези родители, за които става въпрос, и с много други родители в онези години.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

© Росица Авела

към Учение


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net