Парàта в питата на Бъдни вечер

Въпроси и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния Отец на 26 декември 2015 г. и 25 декември 2016 г.

 

Въпрос: Какъв е смисълът и предназначението на парàта в питата за Бъдни вечер?

Отговор: Чрез парàта Свише се указва кой човек ще е важен за дома през следващата година. На този човек Свише ще се дава цялата нужна помощ, за да успее работата си да свърши и да бъде добре и от полза най-голяма за всички в това домакинство. Чрез него би могло да се приумножи многократно добруването, благосъстоянието и благоденствието в дома и успеха на всички членове на домакинството, ако той живее и се труди в Бога – в спазване на Моите Заповеди и Закони, а също и всички останали членове на домакинството.

Въпрос: Какво дава парàта на този, у когото отиде?

Отговор: Парàта е своеобразен код в енергия за достъп до помощта Свише за този човек, на когото тя се падне в питата.

Въпрос: Какво е най-добре да се прави след това с парàта?

Отговор: Най-доброто е:
човекът да я пази и да я носи в себе си през цялата година – или да е в стаята му, или в чантата му, но отделно от всички останали пари;
през цялата година той да благодари на Отца и на всички Сили на Светлината за помощта, която лично на него му се дава Свише, да благодари и за помощта, която се дава Свише на всички останали членове на домакинството чрез него;
всички останали членове на домакинството да се радват и да благодарят за помощта – на Отца и на всички Сили на Светлината, а също и на този, на когото се е паднала парàта, понеже чрез него тази помощ достига и до тях.

 

Парàта в питата на Бъдни вечер
Допълнителни въпроси и техните отговори,
дадени от Присъствие на Единния Отец на 25 декември 2017 г.

 

Въпрос: Когато парàта в питата на Бъдни вечер се падне в парчето, отредено на Господа, това какво означава и какво се прави след това с тази монета?

Отговор: Когато парата в питата се падне на Мен, аз много се радвам, мили мои деца! Това означава, че АЗ СЪМ Присъствие на Единния Отец ще ви превеждам през всички трудности, препятствия и опасности в живота ви до следващата Коледа през цялата година и засилено ще бдя над вас и ще увелича вашите:

Защита, Здраве и Божествена Любов;
Доброплодотворност, Радост и Щастие;
Светлина, Сила и Мощ Божии във вас и Свобода;
Мир, Мъдрост и Младост;
Благосъстояние, Благоденствие и Благополучие.

 

Въпрос: Има ли значение подредбата на изброените по-горе от Теб, мили Татко Единни, наши качества и състояния, които ще увеличиш по Твоята Свята Воля? И какво точно означават и каква е разликата между Благосъстояние, Благоденствие и Благополучие?

Отговор: Разбира се, че има значение подредбата на думите. Всяка дума от Моето Слово към вас е на своето точно място:

Защита, Здраве и Божествена Любов:
Когато човек е с добра защита, е много по-здрав, а когато е в добро здраве, може да проявява много повече и по най-различни начини своята Божествена Любов.

Доброплодотворност, Радост и Щастие:
Когато човек твори Добри от Моята гледна точка плодове чрез своите мисли, чувства, слова и дела, тогава Душата му е в състояние на постоянна Радост, което прави човека да се чувства и да бъде истински щастлив.

Светлина, Сила и Мощ Божии във вас и Свобода:
Когато човек е изпълнен с Божествената Светлина и постоянно я провежда през своите чакри и насища с нея околното пространство, където и да се намира, а също и своите ближни, които са с Живи и Светли Души, това му създава блага карма и води до увеличаване на Силата и Мощта Божии в него, което от своя страна води до засилване на процесите на преобразуване на отрицателната карма и до все по-голяма Свобода – освободеност от кармична обремененост, освобождаване от всякакви вредни навици и устойчиви илюзорни състояния на съзнанието и Свободата човек да прави своите избори в живота свободно – без чуждо вмешателство и манипулация над неговата свободна воля.

Мир, Мъдрост и Младост:
Когато човек е в състояние на вътрешен Мир, той е спокоен и на себе си, т.е. неговото Висше АЗ СЪМ Присъствие има достъп до него и това води до усилване на неговата Мъдрост и нараства възможността му да проявява тази своя Мъдрост в много по-голяма степен, при което човек прави правилните от Господня гледна точка избори в живота си, с което си сътворява блага карма, изпълва се с Жизненост и Творческата му енергия се увеличава, а всичко това подсилва и процесите на регенерация на клетъчно ниво, което го прави да изглежда и да бъде Млад и тази негова Младост е в състояние да бъде съхранена дълги години, ако човека и занапред продължи да живее в Бога, според Моя Закон и Заповедите, които съм ви дал, за да се съхраните във всички времена и еволюцията си успешно да продължите на тази планета Земя.

Благосъстояние, Благоденствие и Благополучие:
Благосъстояние – означава да сте в състояние на Благост – вътрешна и външна – благи да бъдете в своите мисли и чувства и благост да се лее от вас към всичко Живо наоколо чрез вашите слова и дела.
Благоденствие – означава благ да е денят ви, т.е. всичко, което се случва, да е благо. Благото е по-всеобхватно от Доброто, тъй като го включва – благото нещо е нещо добро, нещо в Моя Закон, изпълнено с Милост, Божествена Любов, Хармония, Баланс, носещо Радост, Мир и т.н.
Благополучие – означава благо да получавате от всеки и от всичко около вас, което е свързано с вашия живот.

Когато човек е в Благосъстояние и го споделя с ближните, целият му ден е благ, т.е. живее в Благоденствие и тогава и той благо започва да получава от всички възможни места. А човек може и да приумножава своето Благополучие, ако през деня се сеща своята Благост и към Висшите Небесни Октави на Светлината да отправя, като Ми възблагодарява, както вече Съм ви указвал:

„Благодаря Ти, Господи, за вчера, днес и утре!
Благодаря Ти, Господи, за всичко, което се случва!
Благодаря Ти, Господи, за всичко аз сега и винаги, и във всички времена!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!“

 

Въпрос и неговият отговор по темата,
даден от Присъствие на Единния Отец на 26 декември 2017 г.

Въпрос: Какво се прави след това с монетата, паднала се в парчето, отредено за Господа?

Отговор: Чаках някой да забележи, че оставих без отговор този въпрос и отново да го зададе.

Тази монета е добре да се държи винаги в дома, на видно място, в най-важната стая – там, където Светлината е най-силна. Например ако има иконостас и наредени икони, поставя се там. И когато погледът ви попадне на тази монета, Ми благодарете за помощта, която ви казах, че ще ви давам.

 

Допълнителни въпроси и техните отговори,
дадени от Присъствие на Единния на 2 януари 2018 г.
по темата „Парàта в питата на Бъдни вечер“

 

На сайта в края на 2017 година почти едновременно бе зададен един и същ въпрос от три места – от България, от Испания и от Белорусия.

Въпрос: Мили Татко Единни, какво е най-добре от Господня гледна точка да се направи с хляба от нареченото за Господа парче?

Отговор: Много се радвам, когато мислите по дадена тема и Ми задавате допълнителни въпроси.

Парчето хляб от питата за Бъдни вечер, което е наречено за Господа, е добре през нощта на Бъдни вечер да остане на масата, покрито с памучно платно (кърпа). А сутринта на Коледа човекът, който е направил питата, поделя това парче между членовете на семейството, като отделя и за домашните животни по малко, ако има такива, и всеки си взема по една част от това парче.

Всеки член на семейството приема своята част от парчето, отредено за Господа, като най-голям Дар за Рождество Христово, тъй като този хляб е допълнително Благословен и Осветен през нощта от Мен. Всеки изяжда по което време през деня желае, своята част от парчето, за да приеме в своите 4 низши тела енергийната съставляваща на Моя Благослов, а след това през целия ден най-доброто е в семейството да цари Мир, Любов, Радост и Благост, за да се съхрани и преумножи този Мой Благослов между всички Живи същества в дома – да са Живи, Здрави и доброплодотворни в Светлинната мрежа на планетата Земя до следващата Коледа.

 

Въпрос: Който е пропуснал на 24-ти декември, може ли да направи такава пита на 31-ви декември?

Отговор: Всичко може, но вече ще е нещо съвсем различно и се нарича „Пита/Баница с късмети за Нова Година“, която има съвсем друго полезно действие и предназначение.

А питата с парата за Бъдни вечер затова така се нарича, понеже се прави единствено и само за навечерието на Рождество Христово и е само с една монета вътре в нея. Друг е изхода за тези, които са пропуснали на Бъдни вечер на 24-ти декември да направят такава обредна пита хляб. Изходът е тази пита да се направи за вечерта на 6-ти срещу 7-ми януари, когато голяма част от източно-православното християнство празнува Рождество Христово.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

© Росица Авела

към Учение


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net