Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2018 година

 

2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018
 
ДенЯнуари 2018
1.Послание-Картина 312 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
2.Благослов от Присъствие на Единния, 2 януари 2018 г.
3.3-то допълнение по темата „Парàта в питата на Бъдни вечер“, Допълнителни въпроси и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 2 януари 2018 г.
4.Правоговор, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 3 януари 2018 г.
5.Кога да се празнува Рождество Христово, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 5 януари 2018 г.
6.Редуциране на илюзорната част, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 2 януари 2018 г.
7.Помощници, подстрекатели и помагачи, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 7 януари 2018 г.
8.Послание-Картина 313 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
8.В "Обяснения на някой думи и изрази" бе добавено обяснението за Помагачи, помощници и подстрекатели на илюзорната част на човека
9.Второ допълнение по темата за пеенето, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 28 декември 2017 г.
11.На 100% в Светлинната мрежа, Въпроси, зададени на руски език в края на месец декември 2017 г. и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 9 януари 2018 г.
13.Има ли същности от мрежата на тъмнината, които са се специализирали за мен?, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 21 май 2017 г.
17.Напътствие на Пресвета Богородица от 13 януари 2018 г.
21.Ключът за постигане на кармична чистота и Как да разберем, че нещо грешим, Въпроси, написани на полски език, получени на сайт ЕДИНЕНИЕ на 23 декември 2017 г. и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 20 януари 2018 г.
24.При задаване на личен въпрос, е добре да се даде информация за обратна връзка, за да може отговорът да бъде изпратен, Въпрос, написан на полски език, получен на сайт ЕДИНЕНИЕ на 1 януари 2018 г. и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 21 януари 2018 г.
26.Допълнение към „Прошка с 3-те стъпки“, Има ли разлика при изричането на 1-ва стъпка на Прошката по отношение на хората, които са в Светлинната мрежа и тези от различните мрежи на илюзията?, Въпроси, зададени на 15 януари 2018 г. от Испания и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 21 януари 2018 г.
27.Идване и излизане от въплъщение, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 21 януари 2018 г.
28.Мъртвите души и новата мрежа на илюзията, Въпрос, зададен на сайт ЕДИНЕНИЕ на 6 януари 2018 г. на полски език и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 28 януари 2018 г.
29.Всеопрощение, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 21 януари 2018 г.
30.Важна препоръка при извършването на по-дълго служение, Въпрос, изпратен от Испания и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 23 януари 2018 г.
31.Разликата между Духовните практики на 12-те поклона и на Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки, Въпрос, изпратен от Испания и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 23 януари 2018 г.
ДенФевруари 2018
1.Завръщане в Светлинната мрежа, Въпрос, зададен на сайт ЕДИНЕНИЕ на 5 януари 2018 г. на полски език и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 24 януари 2018 г.
6.Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”
10.Неправомерни вмешателства, Въпрос, изпратен на сайта на 8 януари 2018 година и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 10 февруари 2018 г.
12.Със или без венчавка, Въпроси, дошли на сайт ЕДИНЕНИЕ на 8 януари 2018 г. и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 12 февруари 2018 г.
13.4-то допълнение по темата „Парàта в питата на Бъдни вечер“, Въпрос, зададен на полски език на 4 януари 2018 г. и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 февруари 2018 г.
15.Пита/Баница с късмети за Нова Година, Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 4 януари 2018 г и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 февруари 2018 г.
16.Контакт с Учителя на финия план, Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 9 януари 2018 г и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 15 февруари 2018 г.

© Росица Авела


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net